Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Tarcza antykryzysowa (z dnia 2.04.2020)

Z Opolskiej Izba Lekarska w imieniu Prezesa ORL w Opolu Jolanty Smerkowskiej-Mokrzyckiej otrzymaliśmy informację na temat tarczy antykryzysowej, pt. „Tarcza antykryzysowa. Informacja o formach wsparcia„. Dziękujemy.

Materiał opracowany przez radcę prawnego Annę Krauze znajduje się w załączonym pliku.

A ze Szczecińskiej Izby Lekarskiej otrzymaliśmy materiał dot. tarczy antykryzysowej pt. „KORONAWIRUS – Przewodnik po tarczy antykryzysowej„, służący pomocą w rozwiązywaniu problemów z nią związanych. Przewodnik został przygotowany przez Kancelarię Radców Prawnych Lubiniecki Sołtyszewski Sp.p. obsługującą OIL w Szczecinie. Za udostępnienie przewodnika również dziękujemy.

Otwórz PRZEWODNIK.