Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Tarcza PFR

Otrzymujemy informacje, że dość sprawnie przebiega rozpatrywanie wniosków o subwencje Polskiego Funduszu Rozwoju [PFR]. Subwencje te są relatywnie wyższe niż powszechnie reklamowana Tarcza ZUS

Informacje w postaci krótkiego omówienia i linków są dostępne na stronie NIL https://nil.org.pl/dla-lekarzy/praktyka-lekarska/4775-tarcza-pfr

Andrzej MATYJA
Prezes NRL