Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Tryb pracy w Biurze WIL


W związku z sytuacją epidemiologiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. do odwołania, prosimy o załatwianie wszelkich spraw w Biurze WIL w sposób elektroniczny, korespondencyjny oraz telefoniczny.
Kontakt telefoniczny do poszczególnych komórek znajdziecie Państwo w zakładce KONTAKT oraz Biuro WIL.

Prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą /WIL/skrytkaESP, bądź na adres e-mail: wojsko@hipokrates.org

Kancelaria Sądu Lekarskiego oraz Biuro Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej funkcjonują wg zasad jak biuro WIL.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.