Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2013

W sprawie ustalenia liczby członków Prezydium Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VII kadencji.

W sprawie powołania komisji problemowych Wojskowej Izby Lekarskiej na okres VII kadencji.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2014.

W sprawie wyznaczenia osób uprawnionych do podejmowania zobowiązań majątkowych.

W sprawie określenia zasad i trybu upoważnienia członków Prezydium, Dyrektora Biura WIL i Głównej Księgowej do wykonywania bieżącej obsługi finansowej Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie zmiany uchwały 376/10/VI w sprawie postępowania ze zbędnymi składnikami majątkowymi Wojskowej Izby Lekarskiej w VII kadencji.

W sprawie wyasygnowania środków finansowych na zakup oprogramowania Windows Server 2012.

W sprawie powołania redaktora naczelnego biuletynu Wojskowej Izby Lekarskiej pt. „Skalpel”.

W sprawie wyboru Kolegium Redakcyjnego biuletynu WIL „Skalpel” na okres kadencji 2013-2017.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XVII Konferencji Naukowej SA WAM, która odbędzie się w dniach 19-22.06.2014 r. w Kołobrzegu.

W sprawie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów uczestnictwa lekarzy – reprezentacji WIL w XIX Mistrzostwach Polski w Halowej Piłce Nożnej w Mielcu.

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL w pierwszym półroczu 2014 roku.