Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2014

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania komisji bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej w Warszawie.

W sprawie zwołania XXXII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie trybu i zasad wypłaty wynagrodzenia Prezesowi Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XXIV Mistrzostw Polski Lekarzy w Tenisie, które odbędą się w dniach 19-22 czerwca 2014 r. w Warszawie.

W sprawie przyznania dofinansowania wydania książki pt. „Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała”.

W sprawie zasad i trybu zwrotu kosztów podróży oraz inncyh uzasadnionych wydatków poniesionych przez członków samorządu lekarzy w związku z wykonywaniem czynności na rzecz Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji d. Rejestru Lekarzy, Wydawania Prawa Wykonywania Zawodu i Praktyk Lekarskich Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie wykreślenia Fundacji Be Active z rejestru podmiotów prowadzonego przez Wojskową Izbę Lekarską.

W sprawie wyboru mediatora Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie refundacji kosztów zakupu strojów sportowych dla reprezentacji Wojskowej Izby Lekarskiej w piłce nożnej.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na obchody Jubileuszu 70 – lecia powstania 105 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Żarach.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację I Konferencji naukowo – szkoleniowej „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy i ratowników medycznych w siach zbrojnych RP – nowe regulacje prawne i organizacyjne”.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów uczestnictwa lekarzy – reprezentacji WIL w VII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej w Częstochowie.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL w drugim półroczu 2014 roku.

Uchwała osobowa.

W sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Organizacyjno – Legislacyjnej Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację „V Rodzinnego Pikniku integracyjnego samorządów zaufania publicznego” w Warszawie w dniu 14 czerwca 2014 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów uczestnictwa lekarza – reprezentanta WIL Janusza Plesiewicza w zawodach kolarskich w dniach 6.09.2014 r., 13.09.2014 r., 20.09.2014 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawi wsparcia finansowego na uroczystość obchodów 50 – lecia szpitala wojskowego przy ul. Szaserów w Warszawie.

W sprawie przyznania dofinansowania udziału reprezentacji WIL w turnieju piłki nożnej rozgrywanym w ramach XII Igrzysk Lekarskich w dniach 10 – 13.09.2014 r. w Zakopanem.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XVI Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiberbarycznej.

W sprawie wsparcia finansowego na obchody Jubileuszu 70 – lecia powstania 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XV Zjazdu Sekcji Chirurgii Wojskowej w dniach 16 – 18.10.2014 r..

W sprawie powołania pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyjęcia prowizorium budżetowego na rok 2015.

W sprawie Konferencji nt. „Jubileuszu 25 – lecia Wojskowej Izby Lekarskiej”.

W sprawie zwołania XXXIII Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL na I półrocze 2015 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Obchodów Dnia Podchorążego oeaz V Balu Podchorążych Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w Mielcu.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na działalność statutową VELETUDINARIA.