Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2015

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania dofinansowania spotkania opłatkowego lekarzy seniorów Wojskowej Izby Lekarskiej w dniu 03.01.2015 r..

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie określenia składu oraz przedmiotu działania Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do budowy nowego systemu informatycznego okręgowych rejestrów lekarzy i lekarzy dentystów i Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XVIII Konferencji Naukowej w Gniewie – Stowarzyszenia Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w 2015 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację II Konferencji Naukowo – Szkoleniowej – Doskonalenie zawodowe lekarzy i ratowników pełniących służbę wojskową- modułowy system uzyskiwania specjalizacji lekarskich i wdrażanie zasad PER, która odbędzie się 21.05.2015 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XXXII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego w dniach 14-16.05.2015 r. w Bydgoszczy.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie zmiany terminów posiedzeń Rady Lekarskiej WIL w 2015 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XVII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej.

W sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie przyznania dofinansowania udziału reprezentacji WIL w turnieju piłki nożnej rozgrywanym w ramach XIII Igrzysk Lekarskich w dniach 9-13.09.2015 r. w Zakopanem.

W sprawie przyznania dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXI Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w dniach 21-22.11.2015 r. w Mielcu.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Obchodów Dnia Podchorążego oraz VI Balu Podchorążych Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację III Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Badania naukowe w medycynie – bietyka i prawo”, która odbędzie się 27.11.2015 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania szkolenia pt. „Zasady przeprowadzania badań lekarskich kierowców”organizowanego przez SofiMedica – Medycyna Pracy w dniu 7.11.2015 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie powołania zespołu wizytacyjnego do oceny spełniania wymogów przez Prywatny Gabinet Stomatologiczny Ryszard Opaliński w Żarach przy ul. Myśliwskiej 5, do prowadzenia stażu podyplomowego lekarza dentysty.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację XIX Konferencji Naukowej w Augustowie – Stowarzyszenie Absolwentów WAM.

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL.

Uchwała osobowa.

W sprawie zwołania XXXIV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej organizowanego wspólnie z lekarzami seniorami Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.