Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2016

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację VI Konferencji Naukowej nt. „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie DUM SPIRO SPERO im. gen. bryg. dr hab. Med.. Wojciecha Lubińskiego” w dniu 21 kwietnia 2016 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie aktualizacji dokumentacji opisującej przyjęte przez Wojskową Izbę Lekarską zasady (politykę) rachunkowości.

W sprawie przyjęcia Programu Zdrowotnego dla lekarzy i lekarzy dentystów członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie zakupu wydawnictwa „Służba Zdrowia Wojska Polskiego od jesieni 1918 r. do mobilizacji w 1939 r.”.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację IV Międzynarodowych Warsztatów – Wyzwania Współczesnej medycyny Taktycznej i Ratunkowej, Procedury, Standardy Algorytmy Postępowania.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zmiany uchwały Nr 02/13/VII Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej z dnia 15 listopada 2013 r..

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację Obchodów Międzynarodowego Dnia Weterana Działań poza Granicami Państwa oraz Międzynarodowego Dni Uczestników Misji Pokojowych ONZ, która odbędzie się w dniu 22 maja 2016 r. w Częstochowie.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania dofinansowania z przeznaczeniem na wydanie książki pt. „Lecznictwo Uzdrowiskowe w Polsce w latach 2005 – 2015 r.”.

Uchwała osobowa.

W sprawie zwrotu utraconych zarobków.

W sprawie wsparcia finansowego na pokrycie kosztów realizacji organizacji Konferencji Naukowej Wydziału Wojskowo – Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w IX Mistrzostwach Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6 – osobowej w dniach 10-12.06.2016 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na uroczystość obchodów XII Zjazdu – VIII Kursu WAM w dniu 16.09.2016 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na uroczystość obchodów 50 – rocznicy ukończenia studiów III Kursu WAM w dniu 25.06.2016 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie trybu dochodzenia składek członkowskich należnych Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego czasopisma „Lekarz Wojskowy” w 2016 r..

W sprawie dofinansowania obchodów Dorocznego Święta Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi w dniu 9 września 2016 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie wzoru Sztandaru Wojskowej Izby Lekarskiej, okoliczności i sposobu jego prezentacji i przechowywania.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie zakupu kalendarzy WIL na 2017 rok.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację uroczystości 80. rocznicy utworzenia Szpitala Wojskowego w Łodzi.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XVI Igrzyskach Lekarskich w Piłce Nożnej 6 – cio osobowej w dniach 14 – 18.09.2016 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację i prowadzenie XVIII Konferencji Naukowej Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w dniach 24 – 26 listopada 2016 r..

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na organizację i prowadzenie Konferencji przez Wojskowy Instytut Medyczny w dniu 2 grudnia 2016 r..

Uchwała osobowa.

W sprawie dofinansowania udziału reprezentacji WIL w XXII Mistrzostwach Polski Lekarzy w Halowej Piłce Nożnej w Mielcu w dniach 19 – 20.11.2016 r..

W sprawie ustalenia terminów posiedzeń Rady Lekarskiej/Prezydium WIL.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

W sprawie przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania opłatkowego dla lekarzy emerytow i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

W sprawie zwołania XXXV Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

W sprawie ustalenia członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego delegata na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018 – 2022 orz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu wyborczego, utworzonego do przeprowadzenia wyborów delegatów na zjazd lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej VIII kadencji 2018 – 2022.

W sprawie zatwierdzenia uchwały Rady Programowej Ośrodka Doskonalenia Zawodowego Lekarzy/Lekarzy Dentystów WIL w sprawie priorytetów w działalności merytorycznej oraz kierunków w działalności szkoleniowej ośrodka 2017 r..

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.