Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VII – 2018

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. dofinansowania II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych RP przeprowadzonej przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego WIM.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację międzynarodowej konferencji na temat: Medycyny polskiego pogranicza II RP w dniach 30.11 – 01.12.2018 r. w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na uroczystość obchodów 50-rocznicy ukończenia studiów V kursu WAM w dniach 15-17.06.2018 r..

Ws. przyznania wsparcia finansowego na XIV Spęd Ciemiorków w dniach 30.08-1.09.2018 r. .

Uchwała osobowa.

Ws. przeprowadzenia audytu za 2017 r..

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na uroczystość Jubileuszowego V Kwietniowego Spotkania Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej, które odbędzie się w dniu 14 kwietnia 2018 r..

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację XXI Konferencji Naukowej, organizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację i przeprowadzanie VIII edycji Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego nt: „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie Dum Spiro Spero”.

Ws. przyznania wsparcia finansowego Fundacji Wojskowej Akademii Medycznej przeznaczonego na organizację i przeprowadzenie VI Międzynarodowych Warsztatów – Medycyna Pola Walki przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Ws. przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na pokrycie kosztów organizacji spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla lekarzy emerytów i rencistów – członków Wojskowej Izby Lekarskiej.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.