Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VIII – 2020

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. dofinansowania IV Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Młodych Lekarzy Sił Zbrojnych RP przeprowadzonej przez Zakład Bioetyki i Prawa Medycznego Wojskowego Instytutu Medycznego.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. powołania oraz szczegółowego trybu działania i finansowania Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Regulamin działania Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Regulamin szczegółowego trybu finansowania i zasad wynagradzania członków Komisji Bioetycznej przy Wojskowej Izbie Lekarskiej.

Ws. dofinansowania XXXVII Konferencji Naukowo – Szkoleniowej Ortopedów Wojska Polskiego, która przeprowadzona zostanie w dniach 16 – 20 maja 2020 r. przez 5 WSzKzP w Krakowie.

Ws. przyjęcia sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2019 r.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. przyznania wsparcia finansowego na organizację 7 Spotkania Absolwentów Wojskowej Akademii Medycznej w dniu 12 września 2020 r. we Wrocławiu

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Uchwała osobowa.

Ws. dofinansowania Konferencji Naukowo – Szkoleniowej związanej z obchodami 35 – lecia szpitala, która przeprowadzona zostanie przez kierownictwo 10 WSzKzP w dniu 8 października 2020 r. w Bydgoszczy