Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uchwały Rady Lekarskiej – Kadencja VIII – 2022

Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa

Uchwała osobowa

Uchwała osobowa

W sprawie zmiany uchwały w sprawie zmiany terminów posiedzeń Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej w 2022 roku

Uchwała osobowa

W sprawie przyjęcia porządku obrad XL Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 r.

W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Wojskowej Izby Lekarskiej za 8 kadencję

W sprawie projektu budżetu WIL na 2022 r.

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 rok

W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Lekarskiej Wojskowej Izby Lekarskiej za 8 kadencję

W sprawie powołania członków Kapituły Nagród

W sprawie realizacji Uchwały Nr 6/20/VIII XXXVIII Zjazdu Lekarzy WIL w sprawie nabycia nieruchomości w celu zapewnienia warunków lokalowych technicznych działania Wojskowej Izby Lekarskiej

W Wykaz uchwał – praktyki prywatne.

Uchwała osobowa

W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wojskowej Izby Lekarskiej za 2021 rok