Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL zawarła umowę partnerskiej z firmą „Bethink sp. z o. o.”, organizującą kursy przygotowujące do LEK/LDEK, a także inne kursy uruchamiane na platformie internetowej. 
Zainteresowanych udziałem w tych kursach i dofinansowaniem do nich zachęcamy do przeczytania poniższego komunikatu.