Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.

Komisja ds. Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Lekarzy i Lekarzy Dentystów WIL zawarła umowę partnerskiej z firmą „Bethink sp. z o. o.”, organizującą kursy przygotowujące do LEK/LDEK, a także inne kursy uruchamiane na platformie internetowej. 
Zainteresowanych udziałem w tych kursach i dofinansowaniem do nich zachęcamy do przeczytania poniższego komunikatu.