Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Uruchomienie w SMK nowego obszaru dla lekarzy i lekarzy dentystów

W dniu 2 stycznia 2024 r. w nowym SMK nastąpi wdrożenie przez Centrum e-Zdrowia kolejnych obszarów funkcjonalnych dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej informacji…