Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

„VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne”

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy lekarzy zainteresowanych problematyką geriatryczną do udziału w organizowanej 4 grudnia 2021 roku konferencji naukowo-dydaktycznej „VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne”.

Konferencja, objęta honorowym patronatem J.M. Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, stanowić będzie podsumowanie postępów nauki i praktyki klinicznej w obszarze geriatrii w kraju i na świecie oraz aktualnych wyzwań stojących przed opieką geriatryczną.

Zagadnienia te przedstawione zostaną przez czołowych polskich geriatrów, reprezentujących wiodące ośrodki uniwersyteckie, Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce i Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.

Formuła online Konferencji i bezpłatny w niej udział (jedynie po zarejestrowaniu się), otwierają możliwość uczestnictwa wszystkim zainteresowanym problematyką geriatryczną.  Rejestracja elektroniczna za pośrednictwem strony internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej:

https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/ksztalcenie/konferencje-naukowe/vi-barborkowe-spotkanie-geriatryczne-postepy-geriatrii

Szczegółowy program Konferencji znajduje się poniżej

Z poważaniem,

Łukasz Baron
Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego
K: 693 186 121
S: 32 60 44 227
E: l.baron@izba-lekarska.org.pl