VII edycji badania ankietowego dotyczącego stopnia informatyzacji podmiotów leczniczych przedłużono do dnia 7 lipca 2023 r.