Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach – UWAGA zmiana terminu

Z przyczyn niezależnych od Komitetu Organizacyjnego, nastąpiła zmiana terminu VIII Ogólnopolskich Mistrzostw Lekarzy i Prawników w Szachach.

Komitet Organizacyjny zaprasza na VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach, które odbędą się 25-27 listopada 2022r. oraz zwraca się z uprzejmą prośbą o umieszczenie informacji o zbliżających się Mistrzostwach na Państwa stronie internetowej. W załączeniu przesyłamy komunikat i formularze związane z Mistrzostwami.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Piotr Piwowarczyk

Poniżej zamieszczono stosowne informacje.