Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

VIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Lekarzy i Prawników w Szachach

VIII OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA

LEKARZY I PRAWNIKÓW
W SZACHACH

VII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Szachach Błyskawicznych i Szybkich
VII Mistrzostw Polski Prawników w Szachach Błyskawicznych i Szybkich

Kazimierz Dolny '2022

Dokumenty do pobrania: