Ważne – Kształcenie podyplomowe

REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2022 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego (CKP WIM) w Warszawie w 2022 roku (od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.