Ważne – Kształcenie podyplomowe

REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2023 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (CKP WIM-PIB) w Warszawie w 2023 roku (od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.