Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ważne – Kształcenie podyplomowe

REGULAMIN KSZTAŁCENIA na 2023 r.

Poniżej zamieszczony jest regulamin kształcenia obowiązujący dla kursów doskonalących lekarzy organizowanych przez Wojskową Izbę Lekarską, a prowadzonych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego (CKP WIM-PIB) w Warszawie w 2023 roku (od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.) oraz przedsięwzięcia dydaktyczne planowane w tym okresie.