Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

10 kwietnia webinar „Pandemia Covid-19…”

Europejska Unia Lekarzy Specjalistów – UEMS organizuje webinarium pt. „Pandemia Covid-19 – nieprzygotowane systemy ochrony zdrowia wobec  nieoczekiwanego wyzwania” – „COVID-19: An unexpected pandemic challenge to unprepared health care systems”, które odbędzie się 10 kwietnia br. o godz. 16.00.

Webinarium ma charakter otwarty (nie jest potrzebny login), a jego organizatorem jest Europejskie Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej i Chorób Zakaźnych we współpracy z Sekcją Chorób Zakaźnych UEMS.

Szczegółowy program spotkania: https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/2News_Discussions/1News_Media/escmid_news/ESCMID_Webinar_COVID-19_Website.pdf