Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wskazówki postępowania dla lekarzy POZ (z dnia 8.03.2020)

W załączonym zbiorze (pdf) znajdziecie Państwo materiały do przeprowadzenia wewnętrznych szkoleń w podstawowej opiece zdrowotnej w związku zagrożeniem epidemią CoViD-2019

Treści zawarte w prezentacji są opracowane na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, aktualnych ustaw i zarządzeń na dzień 08.03.2020 roku oraz zaleceń AAFP (American Academyof Family Physicians) i Public HealthEngland, Ontario College of Family Physicians.