Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wsparcie dla lekarzy i lekarzy dentystów dot. nienależnej refundacji

W celu obrony niesłusznie ukaranych lekarzy na zlecenie NIL przygotowana została analiza działań prawnych, które podjąć mogą indywidualni lekarze, aby zakwestionować nakładanie przez NFZ kar za przepisanie produktu objętego refundacją poza wskazaniami refundacyjnymi. 

Biuro prawne NIL dysponuje także wzorami pism procesowych – jedno z nich dotyczy sytuacji przed wytoczeniem postępowania przez NFZ; drugi natomiast swoje zastosowanie znajdzie w już toczącym się postępowaniu. 

Wspomniane wzory pism oraz analiza prawa będą udostępniane na wniosek zainteresowanego lekarza, przesłany na adres: rpl@nil.org.pl.