Wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19

Członkowie rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu mogą za pośrednictwem Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie ubiegać się do Ministerstwa Zdrowia o rentę. Do wniosku należy dołączyć:

Do pobrania: