Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wsparcie finansowe dla rodzin lekarzy zmarłych na COVID-19

Członkowie rodzin lekarzy, którzy zmarli z powodu COVID-19, a zakażenie wirusem SARS-CoV-2 miało związek z wykonywaniem zawodu mogą za pośrednictwem Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie ubiegać się do Ministerstwa Zdrowia o rentę. Do wniosku należy dołączyć:

Do pobrania: