Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wybory-IX kadencja

REJONY I LISTY WYBORCZE

Rejony wyborcze na obszarze działania Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na okres IX kadencji

IMIENNE LISTY WYBORCZE
LISTA KANDYDATÓW NA DELEGATÓW
WYNIKI WYBORÓW