Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

WYBORY – KADENCJA VIII

Dokumenty wyborcze

Listy kandydatów na delegatów do pobrania poniżej
Publikacja na podstawie uchwały nr 6/OKW-VII/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej kadencji VIII.

Listy delegatów do pobrania poniżej.


Publikacja na podstawie uchwały nr 7/OKW-VII/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 23 października 2017 r. „Wyniki wyborów – delegaci na Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej kadencji VIII”.

Rejony i listy wyborcze

Listy kandydatów na delegatów do pobrania poniżej
Publikacja na podstawie uchwały nr 6/OKW-VII/2017 Okręgowej Komisji Wyborczej Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie sporządzenia listy kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej kadencji VIII.

Wyniki wyborów:

Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy – kadencja 8