Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wycena testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 przez NFZ

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wycena produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 – uległa zmianie zgodnie z poleceniem Ministerstwa Zdrowia. Jest to odpowiedź na stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 60/2020/DSOZ zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym pismem NFZ.

Link do stanowiska PNRL: https://nil.org.pl/uploaded_files/documents/doc_1587753657_ps043-20-viii.pdf

Z wyrazami szacunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL