Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Podstawa prawna

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie wydawany jest nowy dokument PWZ z widoczną adnotacją „duplikat”.

Wymagane dokumenty

 Formularze

Opłaty
50 zł

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc.

Tryb odwoławczy
Brak

Uwagi!

Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.