Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wydanie duplikatu dokumentu PWZ

Podstawa prawna

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty o utracie dokumentu uprawniającego go do wykonywania zawodu, Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ przeprowadza postępowanie wyjaśniające. Następnie wydawany jest nowy dokument PWZ z widoczną adnotacją „duplikat”.

Wymagane dokumenty

 Formularze

Opłaty
50 zł

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Miesiąc.

Tryb odwoławczy
Brak

Uwagi!

Dotyczy sytuacji zniszczenia lub utraty dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu.