Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe

Ministerstwo Zdrowia oraz Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia udostępniło kolejną wersję publikacji „Wytyczne dla lekarzy kierujących na badania obrazowe. Wydanie ósme”, tym razem w wersji on-line dostępnej na stronie https://gabinet.gov.pl.

Więcej informacji w załączonym komunikacie.