Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w klasie Puck

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza w dniach 29-31 maja 2020 r. (sobota, niedziela) na Zatokę Pucką na XI Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w klasie Puck.

W załączonych poniżej zbiorach znajdują się szczegółowe informacje na temat regat oraz druk zgłoszenia na regaty.