Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XI ZJAZD ABSOLWENTÓW XV KURSU WAM

ZAPRASZAMY NA XI ZJAZD ABSOLWENTÓW XV KURSU WAM
15-18.06.2023 r. Kielce Cedzyna 44 D Hotel Uroczysko

Zgłoszenia przyjmujemy do 28.02.2023r.
Telefony kontaktowe: 660 929 216 i 698 353 585
Tadeusz Obarzanowski tel. 666 539 838
email: obarzanowskal@gmail.com