Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XIII Łódzkie Spotkania Stomatologiczne

W imieniu Przewodniczącej Komisji Stomatologicznej OIL w Łodzi Małgorzaty Lindorf serdecznie zapraszam do udziału w XIII Łódzkich Spotkaniach Stomatologicznych

Zapisy już ruszyły.

Szczegóły:

https://oil.lodz.pl/aktualnosci/wszystkie-informacje/najnowsze/13-lodzkie-spotkania-stomatologiczne.html