Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XIII Ogólnopolskie regaty lekarzy w Pucku 28-29 maja 2022

Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku zaprasza na XIII ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Lekarzy w klasie PUCK | Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku (oilgdansk.pl)