Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2022

Szanowni Państwo!

Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia pragnie zaprosić lekarzy do udziału w XIII Ogólnopolskiej Konferencji „Promieniowanie Jonizujące w Medycynie” PJOMED 2022, która odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2022 r. w formie hybrydowej – online na platformie internetowej oraz stacjonarnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym Instytutu Europejskiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 258/260.Uczestnicy Konferencji otrzymują punkty edukacyjne zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1923).Udział w Konferencji umożliwia uzyskanie 5 punktów szkoleniowych w ramach obowiązku podnoszenia kwalifikacji z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta zgodnie z art. 33n ust. 4 pkt 3 ustawy – Prawo atomowe (t. jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 1941).Rejestracja na Konferencję odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.Szczegóły dotyczące rejestracji,link do formularza zgłoszeniowego, opis wydarzenia oraz program Konferencji dostępne są na stronie: www.kcor.gov.pl/pjomed-2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji. 

Komitet Organizacyjny
XIII Ogólnopolskiej Konferencji
„Promieniowanie Jonizujące w Medycynie”
PJOMED 2022