Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XIV Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej odwołane

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się
na terenie Polski koronawirusa SARS-CoV-2, zmuszeni jesteśmy odwołać XIV
Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej
, które miały się odbyć w
Niechorzu w dniach 11-14.06.2020 r.

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie