Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XIV Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Prozatorski „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów

Szanowni Państwo, 
w imieniu Komisji ds. Kultury ORL w Warszawie, organizatora XIV Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Puls Słowa” dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz współorganizatorów: Naczelnej Izby Lekarskie, Unii Polskich Pisarzy Lekarzy, SZPZLO Warszawa Praga-Północ, zwracam się z prośbą o zamieszczenie informacji o konkursie na stronach Państwa Izby i/lub Biuletynu.
Lekarzom poetom, prozaikom będącym członkami Państwa Izby, życzymy sukcesu w konkursie.