XL Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej

Materiały Zjazdowe dla delegatów