Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XLI ZJAZD DELEGATÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZJAZDU

STRONA PODLEGA BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI

Termin zjazdu: 
24 marzec 2023 r. (piątek)

Miejsce obrad:
DoubleTree by Hilton Hotel & Conference Centre Warsaw

ul. Skalnicowa 21, 04-797 Warszaw
a
Obecność delegatów na zjeździe jest obowiązkowa.

Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące tematyki zjazdowej prosimy kierować na adres: zjazddelegatow.wil@wojskowa.org.pl
bądź telefonicznie: 22 3462 570/571/577

MATERIAŁY DLA DELEGATÓW

PROJEKTY UCHWAŁ

MATERIAŁY FINANSOWE

SPRAWOZDANIA ORGANÓW WIL ZA 2022 ROK

POZOSTAŁE SPRAWOZDANIA