Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XLII Zjazd Delegatów

STRONA PODLEGA BIEŻĄCEJ AKTUALIZACJI

Termin zjazdu: 
22 marzec 2024 r. (piątek)

Miejsce obrad:
Rewita – Rynia
ul. Wczasowa 59, Białobrzegi 05-127
Obecność delegatów na zjeździe jest obowiązkowa.

Wszelkie zapytania i uwagi dotyczące tematyki zjazdowej prosimy kierować na adres: zjazd.delegatow@wojskowa.org.pl
bądź telefonicznie: 22 3462 570/571/577