Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XVI Ogólnopolski Rajd Konny Lekarzy

Klub Jeździecki Lekarzy działający w ramach Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza na XVI Ogólnopolski Rajd Konny Lekarzy, który odbędzie się w dn. 22-24.09.2023
w stajni w Mikołajowie.  Więcej na ten temat…