Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XVI Ogólnopolskie Regaty Lekarzy w Klasie Puck

Szanowni Państwo,

w imieniu przewodniczącego Komisji ds. Sportu i Rekreacji OIL w Gdańsku bardzo proszę o rozpowszechnienie informacji o XVI Ogólnopolskich Regatach Lekarzy w Klasie Puck.

Z wyrazami szacunku

Paulina Siedlecka
Dyrektor Biura 
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33 pok. 118, 80-204 Gdańsk
tel.: (58) 524 32 00
email: oil@oilgdansk.pl,     www.oilgdansk.pl