Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XX Podkarpacka Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Lekarzy Dentystów


Ośrodek Kształcenia Medycznego Lekarzy i Lekarzy Dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie oraz Komisja Stomatologiczna Okręgowej Rady Lekarskiej w Rzeszowie zapraszają na na XX Podkarpacką Konferencję Naukowo – Szkoleniową Lekarzy Dentystów, która odbędzie się w dniach 22-23.03.2024 r. w Hotelu Rzeszów w Rzeszowie.  
Szczegółowe informacje oraz zapisy znajdują na stronie internetowej konferencji: https://ksoil.rzeszow.pl/