Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XXXII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy

Ahoj żeglarze,

niezmiernie miło jest nam zaprosić Państwa na XXXII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Lekarzy.

Wydarzenie organizowane przez Warmińsko-Mazurską  Izbę Lekarską w Olsztynie rozgrywane będzie w terminie 1 – 3  września 2023 r. na jeziorze Roś.

Tak jak w zeszłych latach, startują załogi 4 osobowe, w tym minimum 2 lekarzy, przy czym sternikiem jachtu musi być lekarz. Sternik jachtu (tj. osoba osobiście obsługująca urządzenie sterowe) musi posiadać stopień żeglarski – minimum żeglarza jachtowego.
Z uwagi na wyrównanie szans nie możemy dopuścić załóg o niepełnym składzie.

Wpisowe wynosi 600 zł/os. i zawiera dwa noclegi (1/2.09.2023 r. i 2/3.09.2023 r. ), pełne wyżywienie dla czteroosobowej załogi, jacht, koszt organizacji regat oraz ubezpieczenie. Koszt udziału osoby towarzyszącej jest taki sam jak w przypadku uczestników regat
i  wynosi 600  zł/os. Udział dzieci do lat 6 bezpłatnie (w takim przypadku nie gwarantujemy noclegów i  wyżywienia).

Zgłoszenia osobiste, telefoniczne lub pocztą elektroniczną w terminie do 07.07.2023 r. proszę składać w Biurze Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie:

na adres e-mail:  olsztyn@hipokrates.org

tel.: 660 700 356, 602 126 129

Za zgłoszenie załogi uznaje się złożenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (druk w załączeniu) oraz dokonanie wpłaty. Dla porządku organizacyjnego prosimy załogi. aby składając formularz załączyły kopię patentu sternika.

Więcej informacji  organizacyjnych prześlemy wkrótce. Dodatkowo polecamy śledzić stronę: www.regaty.wmil.olsztyn.pl, na której będą umieszczane wszelkie informacje.

Wpłaty (wpisowe) na konto: 61 1140 1111 0000 3048 4600 1001

Uwaga! W przypadku dużej liczby zgłoszeń liczy się kolejność wpłat.

DANE ORGANIZATORA

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska
ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn

Serdecznie zapraszamy!

Prezes ORL
lek. stom. Anna Lella

Komandor Regat
lek. Piotr Szmyt