Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Pacjenci zakażeni SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji (zalecenia z dnia 22.03.2020)

W załączonych zbiorach znajdują się otrzymane z GIS: