Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i prezesa PTEiLChZ (z dnia 15.03.2020)

Pod linkiem zamieszczonym obok znajdą Państwo Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnychdnia 15-03-2020.