Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i prezesa PTEiLChZ (z dnia 15.03.2020)

Pod linkiem zamieszczonym obok znajdą Państwo Zalecenia konsultanta krajowego ds. chorób zakaźnych i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnychdnia 15-03-2020.