Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych (z dnia 24.03.2020)

W dniu dzisiejszym (25.03.2020 r.) z Ministerstwa Zdrowia zostały przekazane do NIL, na ręce Prezesa NRL prof. dr. hab. n. med. Andrzej Matyja zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Zalecenia zostały opracowane przez Konsultant Krajową w dziedzinie stomatologii zachowawczej z endodoncją, Konsultant Krajową w dziedzinie stomatologii dziecięcej oraz Konsultant Krajową w dziedzinie epidemiologii (przy współpracy, Konsultant Krajowej w dziedzinie protetyki stomatologicznej, Konsultant Krajowej w dziedzinie ortodoncji, Konsultant Krajowej w dziedzinie periodontologii oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii stomatologicznej).

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zwróciło się do wojewodów z prośbą o wyznaczenie na terenie każdego z województw podmiotów dedykowanych udzielaniu ww. świadczeń w sytuacjach nagłych pacjentom z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, w trakcie kwarantanny lub z potwierdzonym zakażeniem.

Ww. zalecenia w załączonym poniżej pliku.