Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zaproszenie dla lekarzy POZ z Warszawy

Ogólnopolska Konferencja: Praktyczna psychiatria dla lekarza POZ

23 września 2023 r. Warszawa

Prelegenci: Kierownicy Specjalistycznych Poradni 

(m.in. Poradni Depresji, Poradni Leczenia Lęku i Nerwic, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, Poradni ADHD u Dorosłych) w Centrum Terapii Dialog

Więcej informacji…