Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zaproszenie na szkolenie: Gospodarowanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów


23 marca 2024 r. Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Komisja ds. Lekarzy Dentystów ORL zaprasza na bezpłatny kurs medyczny pt. Gospodarowanie tkankami miękkimi wokół zębów i implantów (5 pkt. edukacyjnych).

Zapisy przez formularz zgłoszeniowy na stronie OIL w Warszawie: https://izba-lekarska.pl/imszkol/start_zgloszenie.php?idszkolenia=619

Więcej informacji….