Zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony

Podstawa prawna

Opis procedury

Na podstawie oświadczenia lekarza / lekarza dentysty, który zamierza zaprzestać wykonywania zawodu lub przerwał wykonywanie zawodu albo stwierdzenia przez komisję ds. rejestracji dokonuje wpisu do rejestru i adnotacji urzędowej na odpowiednim wniosku o zaprzestanie wykonywania zawodu na czas nieokreślony oraz dokonuje zmiany numeru rejestracyjnego.

Wymagane dokumenty

 Formularze

Opłaty
Brak

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Bezzwłocznie

Tryb odwoławczy
Brak

Uwagi!

Dotyczy lekarza/lekarza dentysty , członka Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie, który: