Zaświadczenia do UE

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie wydaje odpowiednie zaświadczenia  na podstawie złożonego wniosku, odpowiednich dokumentów (tj. dokumenty potwierdzające okres wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ciągu ostatnich 5 lat (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu)) oraz po zasięgnięciu opinii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL, Sądu Lekarskiego WIL, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską.

Wymagane dokumenty

Wniosek oraz w zależności od rodzaju zaświadczenia, o które wnioskuje lekarz, następujące dokumenty:

Formularze

Opłaty

Za każde zaświadczenie związane z procedurą uznawania kwalifikacji (tzw. zaświadczenia unijne) wydawane na wniosek lekarza lub lekarza dentysty przez okręgową radę lekarską albo Naczelną Radę Lekarską pobiera się opłatę w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od dnia 01 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 3490 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 stycznia 2023 r. wynosi 104,70 zł.

Od dnia 01 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosić będzie 3600 zł –  tym samym opłata za każde zaświadczenie od dnia 01 lipca 2023 r. wynosić będzie 108,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej rady lekarskiej, która wydała to zaświadczenie.
(http://www.nil.org.pl/aktualnosci/wdrozenie-do-polskiego-prawa-przepisow-nowelizujacych-dyrektywe-o-uznawaniu-kwalifikacji-zawodowych )

 Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Maksymalnie 14 dni, licząc od daty złożenia kompletu dokumentów.

Uwagi
Przed złożeniem wniosku należy uzyskać w komisji ds. rejestru informacje, jakie dokumenty należy dodatkowo złożyć do wniosku (być może w aktach lekarza, którymi dysponuje WIL są jakieś braki).