Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zaświadczenie o niekaralności zawodowej

Opis procedury

Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie na podstawie złożonego wniosku oraz o zasięgnięciu opinii Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL, Sądu Lekarskiego WIL, a także Centralnego Rejestru Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów RP prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską wydaje stosowne zaświadczenie.

Formularze

Opłaty
Brak

Jednostka odpowiedzialna
Komisja ds. rejestru, wydawania PWZ i praktyk lekarskich

Miejsce załatwienia sprawy
Wojskowa Izba Lekarska

Termin odpowiedzi
Bezzwłocznie.