Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zespół ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych


Rzecznik Praw Pacjenta zachęca lekarzy do ubiegania się o powołanie w skład Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. W jego skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin medycyny – lekarze oraz osoby wykonujące pozostałe zawody medyczne, doświadczeni praktycy, często prowadzący także działalność naukową i dydaktyczną. Zadaniem Zespołu jest wydawanie niezależnych opinii wskazujących czy zgłoszona do Rzecznika sprawa, opisana we wniosku o przyznanie świadczenia kompensacyjnego, wynika ze zdarzenia medycznego, wraz z określeniem skutków tego zdarzenia.

Rzecznik Praw Pacjenta planuje wzmocnić zespół szczególnie poszukiwane specjalizacje lekarskie to:

Informacje na temat Zespołu ds. Świadczeń, w tym wymogi związane z powołaniem do jego składu i warunki współpracy, znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rpp/zespol-ekspertow4

Zgłoszenia wraz z danymi kontaktowymi i ewentualnie CV prosimy wysyłać na adres sekretariat@wpjskowa.org.pl.