Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów (z dnia 23.04.2020)

Szanowni Państwo,

zapraszam do zapoznania się z komunikatem członka Prezydium NRL,  Przewodniczącego KEL prof. Andrzeja Wojnara o możliwości indywidualnego zgłaszania się do Naczelnej Izby Lekarskiej przez lekarzy oraz lekarzy dentystów w przypadku zarażenia wirusem SARS-CoV-2:

Komunikat: Zgłaszanie zarażeń koronawirusem wśród lekarzy i lekarzy dentystów

Marek JODŁOWSKI
Sekretarz NRL